Nhơn Trạch triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính năm 2019

​Trong năm 2019, huyện Nhơn Trạch tiếp tục triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính nhằm nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện, từ đó góp phần nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh và Chỉ số hiệu quả quản trị công PAPI, Chỉ số PCI của cả nước.

Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

Theo đó, lãnh đạo UBND huyện đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức rà soát, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp CCHC như: tiến hành đối chiếu, rà soát để xác định những tồn tại trên các lĩnh vực, nhất là các nội dung, tiêu chí chưa đạt yêu cầu, từ đó có giải pháp khắc phục; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị, địa phương; lưu ý đến các điểm mới của Chỉ số PAR INDEX như: công tác tinh giản biên chế; công khai minh bạch tiến độ giải quyết TTHC; nâng cao mức tiêu chuẩn về tỉ lệ hồ sơ TTHC được xử lý đúng hạn ở các cấp; tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích cũng như mức độ hài lòng của người dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông như: kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã; tăng cường trách nhiệm phối giữa với các đơn vị, địa phương trong giải quyết TTHC và xử lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, trình độ chuyên môn và thái độ phục vụ của đội ngũ CB, CC, VC.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, ứng dụng hệ thống ISO điện tử vào quy trình quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp về các chủ trương, tiện ích CCHC của huyện, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, CCHC nhằm sớm phát hiện và khắc phục các hạn chế, xử lý nghiêm những CB, CC, VC vi phạm trong quá trình thực thi công vụ. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân kịp thời, đúng quy định. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban tiếp công dân, tạo điều kiện để người dân tham gia đối thoại, đóng góp ý kiến cho hoạt động phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Nhơn Trạch triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính năm 2019
Nhơn Trạch triển khai nhiều giải pháp cải cách hành chính năm 2019

Thái độ phục vụ của đội ngũ CB, CC, VC và mức độ hài lòng của người dân là một trong các tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC của huyện

Việc triển khai thực hiện các giải pháp CCHC nhằm khắc phục những nội dung, tiêu chí chưa đạt yêu cầu trong công tác CCHC năm 2018; đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp cho các cơ quan, đơn vị cải thiện các chỉ số thành phần, góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị của huyện. Qua đó, giúp nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX), gắn kết Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) và Chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công (PAPI) của cả nước trong năm 2019 và các năm tiếp theo.


Quảng cáo: Bán nhà biên hòa đồng nai

Xuân Mai – nhontrach.dongnai

Bất động sản nổi bật

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *