Nhơn trạch nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho năm học 2019-2020

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo cho năm học 2019-2020

​Trong năm học 2018 – 2019, công tác Giáo dục – Đào tạo trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã được các cấp, các ngành quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng xã hội học tập, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Hiện nay, toàn huyện có 47 cơ sở giáo dục công lập, 09 trường mầm non tư thục và 95 nhóm trẻ gia đình và 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên. Năm học 2019-2020, Nhơn Trạch tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch số 160-KH/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong đó, chú trọng tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học sinh; chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi; đẩy mạnh việc hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tế; chú trọng phát huy năng lực sáng tạo của học sinh. Duy trì và nậng cao kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, mở rộng mạng lưới trường lớp theo quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Triển khai các dự án, đề án về đổi mới phương pháp dạy học; hướng dẫn và thu hút nhiều học sinh THCS nghiên cứu, sáng tạo khoa học-công nghệ; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Thực hiện đổi mới nội dung dạy và học môn tin học ở các cấp, bậc học theo hướng hiện đại, thiết thực và trên nền mã nguồn mở.

Hướng dẫn và thu hút học sinh THCS nghiên cứu, sáng tạo KHCN – một trong những giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng GDĐT năm học 2019-2020
Hướng dẫn và thu hút học sinh THCS nghiên cứu, sáng tạo KHCN – một trong những giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng GDĐT năm học 2019-2020

Bên cạnh đó, huyện Nhơn Trạch cũng phát triển đồng bộ số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thường xuyên quan tâm giáo dục, rèn luyện, giữ gìn nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo. Thực hiện tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị, cơ sở giáo dục theo quy chế. Tiếp tục tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị dạy học. Đầu tư mọi nguồn lực phát triển giáo dục ở các xã gần khu công nghiệp, có dân nhập cư cao như: Phước Thiền, Hiệp Phước, Long Thọ, Phú Hội… khuyến khích doanh nghiệp hợp tác, đầu tư phát triển giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp trong việc xây dựng cơ sở vật chất, hợp tác đào tạo và sử dụng lao động sau đào tạo. Đồng thời, tích cực huy động các nguồn lực xã hội trong việc phối hợp chăm lo, giáo dục học sinh về mặt tinh thần và vật chất, tạo điều kiện, cơ hội cho học sinh được học tập và phát huy tài năng.

Việc đề xuất những giải pháp có trọng tâm, trọng điểm trong công tác giáo dục, đào tạo của huyện Nhơn Trạch đã thể hiện rõ tinh thần luôn luôn đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa ngành giáo dục, đào tạo của huyện nhà phát triển, vươn lên một tầm cao mới từ nay và những năm tiếp theo.


Quảng cáo: Bán nhà dĩ an 2019

Đoàn Mai – nhontrach.dongnai

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *