Đảng bộ phường Khánh Bình (Tx.Tân Uyên): Vì mục tiêu phát triển bền vững

Đảng bộ phường Khánh Bình (Tx.Tân Uyên): Vì mục tiêu phát triển bền vững – “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; xây dựng phường Khánh Bình văn minh, phát triển bền vững” là mục tiêu mà Đảng bộ phường Khánh Bình phấn đấu đạt được trong 5 năm tới (2020-2025).

Sự kiện: Phường Khánh Bình / Bất động sản Bình Dương / Nhà Đất Tân Uyên / Nhà đất Khánh Bình

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Khánh Bình tập trung thực hiện phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Trong ảnh: Diện mạo công nghiệp, đô thị mới tại phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Khánh Bình tập trung thực hiện phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Trong ảnh: Diện mạo công nghiệp, đô thị mới tại phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên
  • Diện mạo mới phường Khánh Bình

Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ đầu tiên đánh dấu sự thay đổi của Khánh Bình khi từ xã lên phường. Với sự nỗ lực, đoàn kết của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đem đến cho phường Khánh Bình một diện mạo mới, sắc màu mới. Các tuyến giao thông chính, các công trình trường học, y tế, hoa viên… được đầu tư nâng cấp. 5 năm qua, từ nguồn vốn ngân sách và đóng góp của người dân, doanh nghiệp đến nay có 23km/56 km đường giao thông nội thị được bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng đạt 42%; có 50/77 tuyến đường được chiếu sáng đạt tỷ lệ 65 % .

Để đạt được kết quả đó là công sức, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền địa phương và sự đồng thuận của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thương, Bí thư Đảng ủy phường Khánh Bình, chia sẻ: “Chúng tôi xác định, sự chuyển mình từ xã lên phường thì việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị là rất quan trọng. Hơn nữa, là một địa phương phát triển công nghiệp thì việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội cũng đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng để người dân đồng thuận trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vẫn cần phải có những giải pháp, mô hình hiệu quả”.

Và mô hình “Thắp sáng đường phố, ngõ hẻm” đã chính thức ra đời. Để người dân đồng thuận, lãnh đạo phường, Ban điều hành khu phố, các đoàn thể tỏa xuống tận với dân, họp với dân, lắng nghe dân nói rồi tận tình giải thích với dân. Nhờ đó, dân hiểu ra cội nguồn của vấn đề và nhiệt tình ủng hộ. 5 năm qua, doanh nghiệp và nhân dân đã đóng góp tiền, đất đai, cây trồng gần 25 tỷ đồng để mở rộng, nâng cấp bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng, lắp đèn chiếu sáng, sửa chữa các tuyến đường giao thông nội thị trên địa bàn.

“Từ khi có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm, tình hình an ninh trật tự trên tuyến đường này thay đổi rõ rệt; người dân an tâm và đồng tình với chủ trương của phường. Chính từ hiệu quả của mô hình “Thắp sáng đường phố, ngõ hẻm” đã mang lại một diện mạo mới, sắc màu mới cho phường Khánh Bình”, ông Nguyễn Văn Vốn, Trưởng ban điều hành khu phố Khánh Vân cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn Thương, trong nhiệm kỳ 2015-2020, dù tình hình còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế – xãhội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng và kiện toàn hệ thống chính trị, giữ vững sự đoàn kết, kết hợp sự đầu tư của thị xã với phát huy lợi thế nguồn lực của địa phương, vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra. Cụ thể, kinh tế tiếp tục phát triển ổn định. Hệ thống chính trị luôn được củng cố, kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, sự điều hành của chính quyền thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Mặt trận, các đoàn thể đổi mới phương thức hoạt động, hướng các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước về khu dân cư cùng với việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào đời sống xã hội một cách hiệu quả; động viên, khuyến khích nhân dân phát huy đoàn kết, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, đảng viên, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong trong công tác, giữ gìn đạo đức, lối sống. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền.

Quảng cáo: Bán đất tân uyên

  • Xây dựng đô thị văn minh phường Khánh Bình

Kế thừa những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ phường Khánh Bình đề ra mục tiêu chung là xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại; phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình nông nghiệp đô thị. Phường phát huy lợi thế về nguồn lực tại chỗ, kết hợp với nguồn lực từ cấp trên để đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo quy hoạch; kết hợp phát triển kinh tế với phát triển văn hóa – xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Nguyễn Văn Thương cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, Đảng bộ sẽ tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phường tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, văn minh; thực hiện Đề án tổ chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại, tiêu chuẩn ISO 2008:2015. Đồng thời, phường đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhằm tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân.

Một nhiệm kỳ mới đã bắt đầu, thuận lợi xen lẫn khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng lòng của cả Đảng bộ, tin tưởng rằng, phường Khánh Bình sẽ thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực, đoàn kết của cả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã đem đến cho phường Khánh Bình một diện mạo mới, màu sắc mới. Các tuyến giao thông chính, các công trình trường học, y tế, hoa viên… được đầu tư nâng cấp. 5 năm qua, từ nguồn vốn ngân sách và đóng góp của người dân, doanh nghiệp đến nay có 23km/56 km đường giao thông nội thị được bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng đạt 42%; có 50/77 tuyến đường được chiếu sáng đạt tỷ lệ 65 %…

THU THẢO – BÁO BÌNH DƯƠNG

Link: http://baobinhduong.vn/dang-bo-phuong-khanh-binh-tx-tan-uyen-vi-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-a218730

Quảng cáo: Bán nhà thành phố Dĩ An

Tin liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *