Bình Dương Kỳ 1: Nhiều đô thị được nâng cấp

Bình Dương Kỳ 1: Nhiều đô thị được nâng cấp – Thời gian qua, cùng với quá trình phát triển đô thị gắn với quy hoạch xây dựng, công tác quản lý quy hoạch đô thị của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Ngành quy hoạch của tỉnh ngày càng nâng cao về chất lượng và số lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Đô thị Bình Dương phát triển mạnh, tuân thủ đúng quy hoạch, ngày càng văn minh, hiện đại. Trong ảnh: Một góc thành phố mới Bình Dương. Ảnh: QUỐC CHIẾN
Đô thị Bình Dương phát triển mạnh, tuân thủ đúng quy hoạch, ngày càng văn minh, hiện đại. Trong ảnh: Một góc thành phố mới Bình Dương. Ảnh: QUỐC CHIẾN
  • Nâng cao chất lượng

Từ khi Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 có hiệu lực, công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị được nâng cao về chất lượng, cũng như trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý quy hoạch, chất lượng đồ án quy hoạch ngày càng được cải thiện đáng kể. Các đô thị trên địa bàn tỉnh đều có quy hoạch chung, việc triển khai lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết (lập mới và điều chỉnh) được triển khai tương đối đồng bộ, hợp lý; nhiều địa phương đã và đang xây dựng quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo quy hoạch chung.

Bình Dương đã thực sự trở thành một trung tâm chính trị- kinh tế- văn hóa – quốc phòng-an ninh của vùng. Hình thái đô thị đã cơ bản hình thành theo quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương bao gồm vùng đô thị trung tâm (TP .Thủ Dầu Một, TX. Bến Cát, TX.Tân Uyên), các đô thị nén phía nam (TP. Thuận An, TP. Dĩ An) và vùng đô thị vệ tinh phía bắc (các đô thị loại V thuộc huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Bàu Bàng). Việc đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng Trung tâm Hành chính tập trung tại khu vực đô thị mới thuộc phường Hòa Phú đã từng bước khẳng định vai trò của đô thị trung tâm. Các khu vực đô thị cũ của TP. Thủ Dầu Một, TP. Thuận An, TP. Dĩ An, TX. Bến Cát, TX. Tân Uyên cũng đang được nâng cấp, chỉnh trang. Bộ mặt đô thị cơ bản được phát triển với tốc độ nhanh theo hướng văn minh, hiện đại.


QC: Tài Trợ: MUA BÁN NHÀ ĐẤT BÌNH DƯƠNG

Ông MAI HÙNG DŨNG, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Trong những năm qua, tỉnh chú trọng công tác quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, đã triển khai thực hiện tốt, đúng quy định, góp phần tạo nền tảng phát triển đô thị và hiệu quả phát triển kinh tế. Kế hoạch triển khai lập quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050 nhằm cụ thể hóa các bước triển khai thực hiện công tác lập quy hoạch của tỉnh để các cấp, các ngành tham gia xây dựng các hợp phần quy hoạch tích hợp vào quy hoạch tỉnh; bảo đảm công tác lãnh đạo của UBND tỉnh trong công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2020 được phê duyệt tạo tiền đề định hướng phát triển đô thị Bình Dương. Trên cơ sở đó, trong giai đoạn 2011-2015, có 30/41 phường được lập và phê duyệt quy hoạch phân khu (đạt tỷ lệ 73,2%), 10 đồ án quy hoạch chung, 41 đồ án quy hoạch chi tiết (khu nhà ở, khu đô thị mới, khu, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao), 4 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; 48 đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới. Tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bình Dương ở 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã); đang triển khai đồ án quy hoạch cao độ nền – thoát nước mặt đô thị Bình Dương đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị từng bước đi vào nề nếp. Tỉnh đã ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Bình Dương, đô thị Thủ Dầu Một, đô thị Thuận An và đô thị Dĩ An. Các đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt hầu hết đều được ban hành quy chế kèm theo để quản lý. Tỉnh đã xây dựng điều chỉnh quy định chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một. Đến nay, công tác quy hoạch đô thị được quan tâm thực hiện. Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng nông thôn mới của tỉnh phủ kín quy hoạch, đạt tỷ lệ 100% (so với cả nước quy hoạch chung và quy hoạch nông thôn mới đạt tỷ lệ 100%; quy hoạch phân khu dự kiến đạt tỷ lệ 78,3% năm 2019). Hiện nay các địa phương tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn.


Tài trợ: Mua bán Yến Sào – Nhân Sâm

Error: Embedded data could not be displayed.

Error: Embedded data could not be displayed.

  • Nâng cấp đô thị

Chương trình phát triển đô thị của tỉnh được các ngành và địa phương triển khai đồng bộ. Phần lớn các tiêu chuẩn chính của đô thị đến cuối năm 2015 đều đạt, một số vượt so với kế hoạch chỉ tiêu đề ra cho giai đoạn 2011-2015, là cơ sở và bước đệm vững chắc cho việc nâng cấp đô thị Bình Dương sớm đạt các tiêu chí của đô thị loại I. Các đô thị mới của các địa phương vừa chia tách được quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng theo định hướng quy hoạch.

Giai đoạn 2011-2016, Bình Dương cơ bản đã trở thành một trung tâm kinh tế trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Năm 2014, Bình Dương đứng hạng 3 trong 8 tỉnh, thành về tăng trưởng sản xuất công nghiệp và thu hút FDI. Đô thị Thủ Dầu Một cơ bản đạt nền tảng đô thị loại I, cùng với Vũng Tàu, Biên Hòa, Mỹ Tho đóng vai trò là các cực phát triển trong hệ thống đô thị của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong giai đoạn này, tỉnh Bình Dương đã triển khai hoàn tất việc triển khai nâng loại đô thị bảo đảm theo lộ trình. Năm 2017 đô thị Thủ Dầu Một nâng từ loại II lên loại I, TP.Thuận AnTP.Dĩ An nâng từ loại IV lên loại III, 2 huyện phía bắc đã được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại V, gồm: Đô thị Lai Uyên thuộc huyện Bàu Bàng, đô thị Tân Thành thuộc huyện Bắc Tân Uyên. Năm 2018, đô thị Bến Cát và Tân Uyên nâng từ loại IV lên loại III. Năm 2019, công nhận đô thị Tân Bình thuộc huyện Bắc Tân Uyên đạt tiêu chí đô thị loại V, thực hiện đề án nâng cấp đơn vị hành chính từ thị xã lên thành phố đối với Dĩ An, Thuận An. Năm 2020, thực hiện nâng cấp đơn vị hành chính từ xã lên thị trấn Tân Bình, hoàn thành thủ tục công nhận đô thị Lai Hưng thuộc huyện Bàu Bàng và đô thị Thanh Tuyền thuộc huyện Dầu Tiếng đạt tiêu chí đô thị loại V.

Đến nay, tỉnh Bình Dương có 1 đô thị loại I (TP. Thủ Dầu Một), 4 đô thị loại III (thành phố: Thuận An, Dĩ An; thị xã: Bến Cát, Tân Uyên); 5 đô thị loại V thuộc huyện (thị trấn Dầu Tiếng, Phước Vĩnh, Lai Uyên, Tân Thành; đô thị Tân Bình ), dự kiến năm 2020 sẽ hoàn thành việc nâng loại 2 đô thị loại V, để thành lập thị trấn: Thanh Tuyền, Lai Hưng. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Bình Dương năm 2019 đạt 80,17%, dự kiến năm 2020 sẽ đạt 82%, sau khi có các đô thị mới thành lập thị trấn như Tân Thành, Tân Bình, Lai Uyên… (tỷlệ đô thị hóa của cả nước dự kiến đạt 39,2% vào năm 2019). Đô thị được nâng cấp đã làm thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh, thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, nâng cao đời sống người dân. (Còn tiếp)

Ngày 11-6-2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Dương đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025. Theo đó, điểm nhấn của quyết định này là Bình Dương đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và phát triển bền vững, trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, phát triển đô thị hóa, phát triển công nghệ cao; gắn kết nhanh với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội vùng Đông Nam bộ là Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái có hiệu quả…


QC: Bán nhà thành phố Dĩ An


Các tìm kiếm liên quan đến Video Nhà Đất Dĩ An

✅ Bán nhà Dĩ An Hôm Nay ✅ Bán nhà Dĩ An Bình Dương 2020
✅ Bán nhà phường Tân Đông Hiệp ✅ Bán nhà phường Tân Bình Dĩ An
✅ Bán nhà Dĩ An Chính Chủ ✅ Bán nhà Dĩ An Gía Rẻ
✅ Nhà Đất Dĩ An ✅ Nhà đất Thận An Bình Dương
✅ Bán nhà phường Đông Hòa Dĩ An ✅ Bán nhà phường Bình An Dĩ An

PHƯƠNG LÊ – Báo Bình Dương

Link: http://baobinhduong.vn/do-thi-phat-trien-manh-bao-dam-quy-hoach-ky-1-a225009

Bất động sản nổi bật

Tin liên quan

One thought on “Bình Dương Kỳ 1: Nhiều đô thị được nâng cấp

  1. Pingback: Căn hộ chung cư sẽ dẫn dắt thị trường 10 năm tới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *